نبرد هوش مصنوعی شریف

مسابقه نبرد هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده مسابقه

حامیان مسابقه

رفع مشکلی جزئی

چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸ ق.ظ

مشکل جزئی ای که در تابع گرفتن زمان در کدهای ++C وجود داشت، رفع شده است.

  • روابط عمومی مسابقات