نبرد هوش مصنوعی شریف

مسابقه نبرد هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده مسابقه

حامیان مسابقه

نقشه های بازی های انتخابی

سه شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴ ب.ظ
نقشه های استفاده شده برای بازی های انتخابی، در صفحه ی منابع بازی بارگذاری شده است.
  • روابط عمومی مسابقات