نبرد هوش مصنوعی شریف

مسابقه نبرد هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده مسابقه

حامیان مسابقه

برنامه‌ی مرحله‌ی حضوری مسابقه

دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۰۵ ب.ظ

برنامه روزهای مسابقه به شرح زیر است:  • ناهار روز اول مسابقه در زمان تکمیل کد‌ها به شرکت‌کنندگان داده خواهد شد.
  • زمان تحویل کد‌ها برای هر یک از سه مرحله‌اجرای بازی‌ها به ترتیب زیر خواهد بود:
    • کد مرحله‌ی گروهی: ساعت ۱۴:۰۰ روز اول مسابقه
    • کد سری اول بازی‌های دوحذفی: ساعت ۲۳:۵۹ روز اول مسابقه
    • کد سری دوم بازی‌های دوحذفی: ساعت ۱۵:۰۰ روز دوم مسابقه
  • اجرای کدها در کلاس‌های دانشکده مهندسی کامپیوتر خواهد بود که مکان اجرای بازی‌های هر تیم پس از جدول بندی و با توجه به برنامه مسابقات در روز مسابقه به تیم‌ها اعلام خواهد شد.

  • دبیر مسابقات